Layout

Layout – arbetsprover

Jag har tidigare arbetat som redigerare och layoutare i InDesign och QuarkXPress. Här är några arbetsprover.

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS