Foto & layout

Foton – arbetsprover

Vid behov kan jag ta porträtt och miljöbilder. Här är några arbetsprover. Jag har även arbetat som redigerare/layoutare – se arbetsprover här!