Texter

Arbetsprover – text

Här finns några exempel på texter som jag har skrivit. Min blogg Ordinsamling och min Facebooksida uppdateras oftare än den här sidan.

 

Reportage

 

• Att ha dyslexi är inte längre skamfyllt

Reportage från Dyslexiförbundets tidning Läs & skriv, nummer 4 2019.


• Hela mitt liv har förändrats av sociala medier. Intervju med Alastair Creelman om digitalisering och lärande, NVL DialogWeb, hösten 2019.


• Steg för steg in i det svenska samhället

Reportage om studiecirkel för somaliska kvinnor på Studiefrämjandet i Umeå. Texten publicerades i en rapport för Studieförbunden samt i nr 3/2018 av Tidningen Cirkeln.

 

• "Digitaliseringen är början på en resa"

Intervju med Carl Heath om bland annat livslångt lärande och AI i läromedel (februari 2018).

 

• "Komvux räddade mitt liv"

Intervju med Rebecca Hybbinette som läste på Komvux för 50 år sedan.

 

"Människor som har självaktning och tror på sig själva, det är så betydelsefullt"

• Reportage om Yalla-trappan i Malmö, DialogWeb (september 2017):

 

"Du har världens chans att göra livsförändringar i fängelset"

• Intervju, DialogWeb (oktober 2016):

Du har världens chans att göra livsförändringar i fängelset

 

Reportage till Skolverkets nyhetsbrev

Länk till Skolverkets nyhetsbrev från maj 2011 där jag gjorde ett reportage från Nossebro skola som gått från bottenresultat till att bli näst bäst utan att det kostade en krona.

 

Kvinnojouren i Ljungby

• Har åldern någon betydelse? Reportage om kvinnojouren i Ljungby till Kvinnotryck nummer 3/1014 (sidan 8–9 i tidningen):

Kvinnotryck nr 3/2014

 

Vägen ut

•För Studieförbunden skrev jag under 2013–2014 en reportageserie om unga som fått arbete och fortbildning genom olika folkbildningsinsatser. Ett av reportagen ligger här som pdf.

 

 

Krönikor och recensioner

 

Kriget, pappa –  ett tillförlitligt sifferminne

Länk till Tidningen Kulturen

 

Recension på Petter Askegrens bok 16 rader

Länk till Tidningen Kulturen

 

Om att vara lite tyst

Susan Cains debattbok Tyst – de introvertas betydelse i ett samhälle där alla syns och hörs (juni 2013). Den publicerades först i Tidningen Kulturen och sedan i ett av mina blogginlägg.

Länk till min blogg

 

Konferensartiklar

 

Seminarium med enbart kvinnor öppnade för nya nätverk

Seminariereportage från Visby.

 

Maktlöshet motas med motivation och förståelse

Reportage från en särvux-konferens i MalmöReportage från en särvux-konferens i Malmöseptember 2016.

 

 

Lärmiljö och vuxenundervisning i Danmark

• I oktober 2013 deltog jag vid konferensen Laeringsmiljø og voksenundervisning i Haderslev, Danmark.

I moderna klassrum är kommunikationen tredimensionell

 

Bildspelet visar några publikationer och sajter jag har skrivit för.

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS