Layout

Layout – arbetsprover

Jag har tidigare arbetat som redigerare och layoutare i InDesign och QuarkXPress. Här är några arbetsprover.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS